Seznámení s nadačním fondem

Pomáháme fotbalem, nadační fond (dále jen „pfnd“), byl založen dne 11.5.2015 sepisem zakladatelské listiny, a to zakladateli pfnd, jimiž jsou Mgr. Tomáš Vašíček a Tomáš Ploc. Proces vzniku bude dovršen registrací nadačního fondu u příslušného Krajského soudu. Pfnd navazuje na činnost zakladatelů z předešlých třech let, kdy byla zakladateli pořádána veřejná charitativní akce „Pomáháme fotbalem“, jejíž výtěžek byl vždy rozdělen mezi harrachovské rodiny, které tuto pomoc potřebovaly.

Principem a základní myšlenkou pfnd, a to od samého začátku bylo a bude, aby prostřednictvím sportovně-kulturní činnosti, bylo za finančního přispění široké veřejnosti, shromážděn dostatek finančních prostředků pro dobrou věc tak, aby tyto finanční prostředky mohly být rozděleny mezi lidi, kteří takovou pomoc potřebují. Důležité je, aby došlo ke kulturně sportovnímu propojení všech lidí, jak těch kteří darují, tak těch, kteří se akcí účastní, tak v neposlední řadě i těch, pro které je pomoc určena. Součástí těchto akcí je izpravidla dětský den, který je určen pro nejmenší účastníky. Za poslední tři roky se podařilo vybrat, za přispění štědrých dárců a rozdělit částku atakující 400 tis. Kč.

V minulosti, ale i letos a pevně doufáme i v příštích letech, tuto akci, resp. pfnd podpořilo a podpoří, mnoho zajímavých osobností sportovního, kulturního a politického života. Za tuto podporu velmi děkujeme a velmi si ji vážíme.

Kdo jsou zakladatelé

Zakladateli pfnd jsou Mgr. Tomáš Vašíček a Tomáš Ploc. Tomáš Ploc je harrachovský rodák, sportovec apodnikatel a zároveň je po dlouhou dobu osobou veřejně činnou nejen v Harrachově, ale i na území Libereckého kraje. Mgr. Tomáš Vašíček, je občanem města Harrachov, vede svou advokátní kancelář a je zároveň spolu se svou rodinnou provozovatelem penzionu v Harrachově, rád sportuje a taktéž je zastupitelem města.

Kdo jsou dárci

Dárci je široký okruh partnerů akce, sponzorů, mezi které patří jak obchodní společnosti, tak podnikatelé fyzické osoby anebo jen fyzické osoby. Všichni dárci jsou informováni o způsobu rozdělení finančních prostředků. Všem dárcům z celého srdce velmi děkujeme, vážíme si jejich každoroční štědré podpory a pevně věříme, že se s námi budou činnosti pfnd věnovat i nadále.

Kdo vybírá potřebné

Všichni, o kterých víme, jsou přímo osloveni a informováni o možnosti poskytnutí finanční pomoci a všichni ostatní o kterých nevíme, ale které rádi poznáme, mají možnost se o pomoc přihlásit prostřednictvím žádosti, kterou je možné adresovat prostřednictvím emailu na adresu: pomahamefotbalem@centrum.cz, nebo prostřednictvím facebookových stránek. Prosíme, nebojte se nás oslovit se svojí žádostí.

Komise pfnd, složená ze členů správní rady a paní Mgr. Vilmy Chmelařové, pak na základě předem vyhlášených kritérií a na základě došlých žádostí spolu s vyplněnými dotazníky rozdělí finanční prostředky mezi potřebné. Výtěžek z letošního, již IV. ročníku je určen pro rodiny pečující o handicapované děti.

Kdo jsou členy správní rady

Členy správní rady jsou paní Ing. Jana Vašíčková, paní Kateřina Ulrichová a Renata Konvalinková.

Kdo je revizorem

Revizorem je pan Bc. Martin Soukup

Transparentní účet

Pfnd založil dne 15.5.2015 transparentní účet nadačního fondu č. 8709499001/5500, vedený u Raiffeisen Bank, na který mohou všichni dárci zasílat své finanční příspěvky, které budou rozděleny mezi potřebné.

Transparentní účet znamená, že je možné veřejně nahlížet do tohoto transparentního účtu a vidět veškeré transakce, které jsou na tomto účtu prováděny. Jenom tak, mají všichni zcela transparentní kontrolu nad nakládáním s finančními prostředky, které s otevřeným srdcem darují prostřednictvím pfnd těm, kteří je potřebují.

Transparentní účet DARY
TRANSPARENTNÍ ÚČET VEŘEJNÁ SBÍRKA

Cíl nadačního fondu

Cílem pfnd, jeho zakladatelů, jakožto i členů komise, správní rady, revizora, ale zejména všech hodných a dobrých dárců je, nabídnout pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. Nejenom, ale nabídnout pomocnou ruku, ale zároveň se prostřednictvím organizování či spoluorganizování společensko kulturních akcí setkávat se všemi známými lidmi, provázat v dobré náladě všechny zúčastněné, poznat nové lidi a našim nejmenším nabídnout trochu zábavy. Hodně pomůže i dobrá nálada, úsměv a dětský smích.