JAK DAROVAT

Pfnd založil dne 15.5.2015 transparentní účet nadačního fondu č. 8709499001/5500, vedený u Raiffeisen Bank, na který mohou všichni dárci zasílat své finanční příspěvky, které budou rozděleny mezi potřebné.

Transparentní účet znamená, že je možné veřejně nahlížet do tohoto transparentního účtu a vidět veškeré transakce, které jsou na tomto účtu prováděny. Jenom tak, mají všichni zcela transparentní kontrolu nad nakládáním s finančními prostředky, které s otevřeným srdcem darují prostřednictvím pfnd těm, kteří je potřebují.